Jumaat, 19 September 2014

Pengumuman ( 19 September )

1. Log Bacaan = Rekod + Kosa Kata + Ulasan Artikel
                        = Hantar, Isnin 22 September
2. Latihan Peperiksaan = Kertas 2
                                      = Hantar, Selasa 23 September
3. Latihan Peperiksaan = Kertas 1
                                      = Hantar, Isnin 22 September

Khamis, 18 September 2014

Peta minda e-mel (Qayyum)


Pete Minda - E-mel (Haady)


Peta minda - Esei (Taufiq)

Peta Minda - E-mel (Ai'man)


Peta Minda - Esei (Khairul)


Peta Minda - Esei (Haady)


Peta Minda - E-mel (Khairul)


Peta minda- E-mel (Taufiq)


Peta Minda - Esei (Nehal)

Peta Minda - E-mel (Nehal)

Peperiksaan Kefahaman Mendengar

Pelajar yang akan terlibat: Pelajar 2ML
Ai'man, Danial, Roid, Haady, Taufiq

Pada Hari Jumaat, 26 September mula pukul 2.15 petang hingga 2.45 petang