Bertutur

Topik : Latihan Lisan - Perbualan berdasarkan Gambar ((15 Ogos)

Para pelajar arif budiman,

Sila teliti gambar yang diberikan.
Perbincangan akan dijalankan di dalam kelas berdasarkan soalan-soalan berikut.

1.  Terangkan aktiviti yang terdapat dalam gambar ini dan berikan pendapat kamu mengenainya.
2.  Mengapakah aktiviti ini ditujukan pada para belia?
3.  Adakah kamu suka aktiviti sedemikian?  Mengapa?
4.  Patutkah pihak sekolah menggalakka  lebih ramai pelajar agar terlibat dalam kegiatan luar?  Mengapa?
5.  Berikan kosa kata (perkataan/frasa) yang sesuai untuk gambar berikut.

Terima kasih.

Salam mesra,
Cikgu Azizah.Ahmad

Tiada ulasan:

Catat Ulasan